1 Comment

In deze analyse mis ik de intensieve verwevenheid van overheden en rijke en machtige multinationals als essentiele onderliggende voorwaarde voor een wereldwijde globalistische agenda. De kapitalistische basisprincipes werken voor midden- enk kleinbedrijven zoals beschreven (gezonde competitie, hard werken, innovatie, creativiteit) omdat er duidelijke en vaste grenzen zijn die voor iedereen gelden. Deze principes zouden over grenzen heen kunnen gaan en hetzelfde werken, maar voor het globalisme werkt dat anders. Die 'vaste grenzen' bestaan niet meer vanwege de sterke verwevenheid van grote en machtige bedrijven met overheden. Marktomstandigheden en marktvoorwaarden worden via internationale organisaties aangepast aan de wensen van multinationals en de internationale agenda. Dit verplaatsen van doelpalen zagen we duidelijk bij het coronabedrog. Pandemie en gentherapie definities werden aangepast om de campagne met experimentele injecties ruim baan te geven. En de corporate media en big tech schiepen het angstklimaat en censureerden alternatieven om het juiste 'consumenten'gedrag te creeeren.

Expand full comment